Антички Работилници

 

Во обид да ја доловиме историската реконструкцијата на секојдневниот живот на населението во стариот Рим, се обидовме дел од верувањата, традициите, модата, храната и занаетите да ги визуелизираме преку работилници кои ќе ги покажат античките техники при изработките на предметите. Во рамките на фестивалот ќе има повеќе работилници. Секоја ќе биде раководена од експерти во својата област, уметници, артизани и/или занаетчии. Посетителите ќе можат да се движат наоколу и да решат дали сакаат да набљудуваат или и самите да учествуваат во некоја од работилниците.

  • Работилница за керамика
  • Работилница за накит
  • Работилница за хеклање
  • Работилница за плетење предмети
  • Работилница за мозаик
  • Работилница за обработка на метал

 

наскоро повеќе инфо 🙂

 

HAEMUS_Skupini_Romani_site_icon

Print Friendly