Публикации

Печатени изданија Во рамките на SCUPINI ROMANI – меѓународен фестивал посветен на древната римска култура имаме желба да се купат книги, монографии и водичи посветени на римскиот период од територијата на Република Македонија и/или пак генерално кои се однесуваат на тој историски период. Ги покануваме сите издавачки куќи и самостојни издавачи да не контактираат, доколку имаат публикации…